Veškeré odpady , které přebíráme od zákazníků jsou likvidovány dle zákona o odpadech, včetně jeho vyhlášek. Technické možnosti:

  • Pros sutě, hlínu a jiný stavební odpad o větší tonáži používáme výhradně kontejnery o objemu 3m3 (viz. ceník)
  • Pro komunální odpad, dřevo, plasty , papír aj. je možno využít kontejnery o objemu 3,6,9 m3 (viz. ceník)

Objednávky přijímáme 1 den před plánovaným odvozem. Můžete nás kontaktovat i telefonicky.

 18-obraz031