Aktuality


9. 6. 2020

Vážení zákazníci, díky velkému poklesu cen papíru, aktuálně nevykupujeme karton pouze přijímáme bezplatně.              

Děkujeme za pochopení

14. 1 . 2021

Vážení zákazníci, parlament ČR schválil novelu zákona o odpadech pod č. 541/2020 Sb. na svém zasedání 1. 12. 2020 s účinností od 1. 1. 2021. V důsledku změn došlo k navýšení ceny ukládání odpadu. Z tohoto důvodu jsme nuceni navýšit ceny, viz Odpady a sutě